Remove this ad

Lead

Mar 29 12 12:18 PM

Tags : :

Hello guys/girls;

It's my pleasure to announce Venero as our new Forum Admin.

Venero is a very important member in our forum from a long time by posting a very very important stuff about Era, including Pictures, Special Edition DVD's or Cd's, Interviews, lyrics; etc..

Thanks for everything and we still count on you with all of the info about Era; when available of course.

Quote    Reply   
Remove this ad
Remove this ad

#1 [url]

Mar 29 12 12:45 PM

I wish to warmly thank Ihesus.
It is with honor that I accept this new status. It's really encouraging for me to share my knowledge about Era.
To thank for the implication of Oceano, I appointed him as "moderator". And Trudavismff and Leo as "privileged member".

Long life to era!

Quote    Reply   

#4 [url]

Apr 14 12 5:50 PM

Beste Dolf,Mijn naam is Alex van den Heuvel, historicus, mieennrechtenjursst. Ik steun je initiatief van harte! Mooi dat het zulke aandacht krijgt. Ik hoorde Elma Drayer’s ‘verdraaide’ feiten gisteren en wond me op. Ten eerste, waar ze die rapporten die wereldbevolkingsafname vandaan haalt, ik weet het niet. Ten tweede legt ze het recht op gezinsleven compleet verkeerd uit. Dat recht zegt slechts dat, en niets over het recht op een groot gezin of het recht om maar zoveel kinderen te nemen als je wilt. Integendeel, als je kijkt naar artikel 8 EVRM, zit er een ‘safety’ in dat artikel. Dat recht is namelijk beperkt door belangen van nationale en openbare veiligheid, economisch welzijn, gezondheid. Precies de redenen waarom je voor een recht op gezin, maar met beperkingen zou pleiten. Ik ben het met je eens dat we niet meteen moeten springen naar overheidsingrijpen dmv gedwongen geboortebeperking. Het is belangrijk dat we ons samen bewust worden van de kwestie en samen onze eigen burgerlijke en menselijke verantwoordelijkheid voor onze aardkloot en onze kinderen en hun kleinkinderen. Waar ik wel graag voor zou pleiten echter, is afschaffing van kinderbijslag na twee kinderen. De kinderbijslagwet is namelijk hopeloos verouderd en gestoeld op jaren ’50 beleid, geboortegroei beogend. Door meer dan 2 kinderen bijslag te geven, zet je dat beleid voort en stimuleer je officieel dus bevolkingstoename. Dat is a) niet verstandig meer en b) is het in feite en per definitie, net als de andere zijde, officiele geboortebeperkingsmaatregelen, je inmengen in de situatie van mensen. Elma zegt, je moet mensen zelf laten kiezen en niet aan hun (rechten) komen. Hier heeft ze dus wel gelijk: om economische (niet stimulering van bevolkingsgroeiredenen) kan de overheid wat mij betreft gezinnen tot 2 kinderen blijven steunen. Willen ze meer dan 2 kinderen, dan is dat nog steeds hun eigen vrije keuze en recht, maar waarom moet de overheid dan voor de kosten op blijven draaien? Betaal er dan zelf ook voor.Ga zo door,Alex vd HeuvelAmsterdam

Quote    Reply   
Add Reply

Quick Reply

bbcode help